Välkommen till
Blekinges bank

När Länsförsäkringar Blekinge skulle marknadsföra sin bankverksamhet, så landade positioneringsarbetet i huvudrubriken ”Blekinges bank”. Helt enkelt för att ingen annan av storbankerna är lika lokalt förankrade lokalt med kontor, medarbetare och (inte minst) företagsledning. Under den rubriken gjordes sedan två inriktningar; en mot privatkunder och en mot företag. Eftersom banken är den snabbast växande i Sverige knöts även en rekryteringsannons till kampanjen. Övriga komponenter var reklamfilmer i TV4 och på sociala medier, spotar för utomhus- och bussreklam samt filmer av bankens medarbetare anpassade för sociala medier i samband med nysatsningar på lokalkontoren.

Kund: Länsförsäkringar Blekinge
Webb: lansforsakringar.se

Lennandia tog även fram annonser och banners, samt gjorde ett stort bankreportage i Länsförsäkringar Blekinges kundtidning. En annorlunda del av kampanjen var att låta två bankrådgivare få skriva en ekonomispalt i gratistidningen Succé – något de gör fortfarande.

Fler case

Se fler case