Koncept

En av Lennandias styrkor är att generera starka idéer och kampanjkoncept. Som kund ska du känna igen avsändaren och ta till dig budskapet oavsett om det är på Instagram, i en bioreklam eller ett nyhetsbrev. Hur pusselbitarna ska sättas ihop bottnar i en kommunikationsstrategi som bygger på en analys av nuläge, omvärld, kanalval för målgruppen och vad kunden vill uppnå. Starka koncept vinner i längden.