Digital transformation – nu ändras allt, hela tiden.

Digital transformation är precis vad det låter som; något som går från analogt till digitalt. Det har pågått länge och pågår fortfarande överallt i samhället.

Många produkter, tjänster och branscher har genomgått en digital transformation. Förmodligen de allra flesta, men i varierande utsträckning och olika snabbt. Det handlar inte bara om att många hellre läser nyheter digitalt än i en papperstidning. Det kan också uppstå helt nya produkter och tjänster ur de nya, tekniska förutsättningarna som ständigt utvecklas. Eller att tekniken i sig gör redan digitala tjänster ännu bättre och mer användarvänliga. Som att scanna räkningens långa OCR-nummer med mobilen. Samtidigt är digital transformering mer omfattande. Som organisation eller företag räcker det kanske inte med att digitalisera vissa produkter eller att bygga en bättre webbshop. Det handlar även om hur vi som kunder plötsligt, ofta oberäkneligt, ändrar våra beteenden och förflyttar oss in i en digital värld där det gäller för dig att hänga med. Musikbranschen är ett av de tydligaste exemplen där användarna var långt före i sin digitala transformering än skivbolagen.

För att inte hamna på efterkälken, och snart vara bortglömd, behöver du vara lyhörd, snabbrörlig och förstå dina kunder. De kommer inte ha något överseende med att du är långsam i svängarna när deras beteende redan förändrats. Att satsa på den typen av digital kompetens och kunnigt ledarskap är en hygienfaktor för att lyckas idag.

Fler artiklar

Se alla artiklar